Dansk Posthistorisk Selskab - Anvisningssalg - Anvisning 2017-1

Auktion 2017-1er afsluttet


Usolgte lot kan kan købes til limit ved henvendelse til

Ebbe Meyer Jørlunde Overdrev 1, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 37. E-mail: em@dphs.dk. indtil den 21 april kl. 21:00


Der tillægges 10 % i provision + forsendelsesomkostninger. Ved tilsendelse af købt materiale vedlægges faktura,

som skal betales inden 8 dage. Køb over 1.000 kr. fremsendes anbefalet med mindre andet er aftalt.

Anvisningssalget er afsluttet. Slutdato: 24-03-2017
Billede Lot nr. Beskrivelse  Limit  Salgspris
1Efterportobrev fra Padborg til Tinglev 14.8.67. Stemplet ”Kassebrev PADBORG POSTKONTOR” .50 83 
2Soldaterbrevkort EB 34 fra 9. Ingeniør komp. kaserne i København, til Odder den 14.9.1915. 40 44 
3Soldaterkorrespondancekort KK 21 fra Gjentofte til ODDER den 2.10.1914. 50 94 
4Ikke godkendt vareprøve fra Haderslev til Tønder 30.10.62. Sat 56 øre i efterporto. 60 60 
5Et underfrankeret brev fra IRAK til VIRUM, sat 20 øre i efterporto. 40 40 
6Dienstsache fra Tønder Amtshus 1.9.1848, til pastor Beyer i Tingleff. 70 105 
7Brev med indhold fra GOTTORP Slot 16.7.1782, til pastor Petersen i Tinglev. 70 Ikke solgt
8Svarkort DB 41 Fabr. 57-Z fra SKOVBY ALS til København den 5.7.1921. 40 40 
9Krøllet kuvert med ufuldstændig adresse, påført 5 forskellige dagstempler, samt div. påtegninger. 50 50 
10Kuvert til RØDDING, indleveret på banegården i Flensborg. Frim. ann. med RAM „Fra Tyskland“80 Ikke solgt
11Julekort fra TANDSLET til Østerby paa KEGNÆS den 23.12.1924. 50 Ikke solgt
12Billedpostkort (Børsen) fra København III til Antverpen 31.1.1914. 30 Ikke solgt
13DSB EB 27 Fabr. 84x fra VOJENS til STENDERUP 8.9.1852. 50 66 
14Ufrankeret brev fra København til Tønder 6.3.1969, sat i efterporto med 60 øre. 40 Ikke solgt
15Motivkort: „Koldinghus fra Slotssøen“ til Sverige annulleret med KOLDING B den 30.7.1929. 40 Ikke solgt
16Fra nedlagte Sønderborg DSB station til Åbenrå 2.8.88. Ann. med TMS „Møjn – Vi ses i Sønderborg“40 Ikke solgt
17Slesvig: Farvemotivkort af Fr. VII pontonbro fra Sonderburg til Hadersleben 23.3.20. (Med lille rift tv.)60 Ikke solgt
18Opfrankeret KV. 49 Fabr. 57, sendt REK. fra København til Tinglev 10.2.1941. 60 66 
19Motivkort fra AARØSUND med færgegård, jernbanestation m.m. til TANDSLET på Als 14.8.1916. 50 61 
20Et Paketkarte fra Zwönitz til Haderslev den 30.5.1927. med forskellige stempler, blandt andet på bagside „DEN DANSKE PAKKEPOSTEKSPEDITION FLENSBORG“. 75 Ikke solgt
21Et lidt slidt feltpostbrev fra sønderjyde, SS sturmmand Anton Petersen RASTENBURG (nær Hitlers Wolfschane), til ALSLEV pr. Øster Højst den 2.5.1944. 400 Ikke solgt
22Et ufrankeret krigsfangekort fra Apenrade til sønderjysk krigsfange på JERSEY den 23.11.1918. 50 83 
23Censureret krigsfangebrev fra en sønderjysk krigsfange i Frongoch Wales, til Apenrade den 26.5.1775 83 
24Fødselsdagskort med fold, fra SOMMERSTED til Middelfart den 11.8.1926. 50 Ikke solgt
25Brevkort med luftfoto af Dybbøl fra BROAGER til BOLDERSLEV 27.1.1923. 50 Ikke solgt
26Brev fra Rynkeby til Raagelund pr. Marslev med STJ. II RYNKEBY og BRO Marslev 27.10.00. 50 Ikke solgt
27KK. fra Pederstrup til København STJ.II-1 PEDERSTRUP, Bro. ODENSE /SVENDBORG 28.7.1896 75 110 
28Kort fra Rygaard til Vejle STJ. II RYGAARD, Bro. NYBORG – SVENDBORG den 30.12.06. 30 Ikke solgt
29Brev til Assens med (lidt udtværet) STJ. II RØRMOSEHUUS, samt BRO AARUP 16.3.16. 100 Ikke solgt
30Brev fra Ryslinge til København STJ. II RYSLINGE, samt Bro NYBORG-Svendborg 24.3.03. 50 Ikke solgt
31Et lidt nusset brevkort til Korsør STJ. II-2 SIMMERBØLLE, samt Bro RUDKJØBING 26.8.09. 100 100 
32Brevkort fra Revninge til Glostrup med STJ. REVNINGE, samt Bro. ODENSE-DALBY 10.10.07. 200 Ikke solgt
3321By og 34B på brev sendt fra Peirup til København. STJ. II PEIRUP, Lap. VIIIb RINGE-FAABORG75 75 
34Et Landpost brev med kryds under frimærket fra FREDERIKSVÆRK til FREDERIKSBORG med Ant. VII Frederiksværk og Lap. IIa Frederiksborg. 60 Ikke solgt
354 sk. tj.-mærke på brev Fredensborg til Helsingør NUM. 99. Ant.VI Fredensborg Ant. IX Helsingør. 100 Ikke solgt
3625a på brev fra FREDERIKSBORG til PORTHUS pr. FREDENSBORG den 7.9.1877. 75 Ikke solgt
37Brev fra RISE sogneråd sendt den 21.5.1881 via MARSTAL, Svendborg til ÆRØSKØBIBG brevet er svagt krøllet for oven.50 Ikke solgt
38KTMA- omslag fra SÆBY til NØRRESUNDBY den 16.4.1869. 75 Ikke solgt
39KTMA-omslag fra SORØ til SKELSKØR den 17.5.1855. 75 Ikke solgt
40Grønt Postbevis fra Københavns Pakkepostkontor for en PA på 50 kr. den 21.3.1891.60 Ikke solgt
41KTMA: Fattigsag fra Glostrup sogn til Ballerup Sogneforstanderskab 4.8.1852. 50 Ikke solgt
42Flot rent brevkort fra TAASTRUP til Valby18.8.1936 med PHS 141.1 ”Solrød Strand / Taastrup”. 120 Ikke solgt
43KK 17 fra Karlslunde til Hvalsø St. 5.8.1913 annulleret med STJ II (0669) KARLSLUNDE. 50 Ikke solgt
44Brev med fuldt indhold fra Lübeck til Bordeaux 14.2.1805. Med T&T stemplet „R.N.44/DANEMARC“350 Ikke solgt
45Attest for indkøb af frimærker F. Form. Nr. 43 (28/10 1919). Fra Horsens med frimærke 20.8.1920. 50 Ikke solgt
46Attest for indkøb af frimærker F. Form. Nr. 43 (1/4 1923). Fra Vejen med gebyrmærke 22.9.1926. 90 Ikke solgt
47Foto-brevkort: Danevirke 397. Lejren ved Avedøre. Øvelsespladsen. 20 30 
48Ubrugt Foto-brevkort fra Avedørelejren: Bænkeradder med spisende (soldater?) 20 Ikke solgt
49Ubrugt brevkort Rudolf Olsen 6073: K.F.U.M. s soldaterhjem ved Avedørelejren. 20 Ikke solgt
50Ubrugt brevkort Rudolf Olsen 6067: K.F.U.M. s Officiantmesse ved Avedørelejren. 20 Ikke solgt
51Ubrugt fotobrevkort udgivet af Borgerforeningen 1946: Avedørelejren. 20 Ikke solgt
52KK 24. Soldaterkorrespondancekort sent fra „Paradislejren“ ved Avedøre, til NIVAA St. 23.8.1917. 35 66 
53Brev med fuldt indhold til Kammerraad og (Amts)Forvalter (Georg) Fritz i Roskilde, dateret Hvessinge = HVISSINGE den 29.januar 1848 og påskrevet Ved Godhed. Afskrift medfølger. 150 165 
54K.T.M.A. fra GLOSTRUP Præstegaard til Byfoged Fritz i Roskilde 15.1.1837. med lille rift mf. fn. 50 100 
55Brev med fuldt indhold fra Kirkesanger og Skolelærer I. W. Hansen i Wallensbek til til Raadmand og Margistratsforvalter (Georg) Fritz i Roskilde den 3.2.1846. På bagsiden KØBENHAVN ANT III. 50 100 
56Brev med indhold fra Wallensbeik til til Forvalter (ved Bidstrup Gaards Gods) Albrecht (Johan Carl) Roskilde den 9. April 1813. Porto 4 sk. Kartenummer 53. Afskrift medfølger.50 66 
57KTMA med indhold fra Amtsprovst Eiler Hammond Brøndbyvester til forvalter (Carl Johan) Albrecht Roskilde den 20. April 1813. Kartenummer 68. 50 50 
58Brev med indhold fra Wallensbeck til forvalter Albrecht i Roeskilde 6. Okt. 1815. Flot rødt sejl bagpå.50 100 
59Et „fattigmandsfolded“ brev med indhold fra T.W. Pechüle ( Var Degn i Vallensbæk 1801-45) til Forvalter (ved Bidstrup Gaards Gods) Albreicht i Roskilde den 2. Oktober 1818. Afskrift medfølger50 66 
60Brev fra HVISSINGE med indhold (Afskrift medfølger.) til Kammerraad og Forvalter Fritz i Roeskilde den 6. Juli 1847, påskrevet Haster.40 55 
61Brev fra HVISSINGE den 23. Juli 1747, til Kammerraad, Raadmand og Forvalter Fritz i Roeskilde påskrevet „Bedes med godhed fremsendt“. 60 66 
628 øre tj.(6) på Cirkulære fra Justitsministeriet, til Distriksjordemoderen i Valby pr. Frederiksberg, angående udskiftning af jordmødrestole. Ann. med NUM og sidestemplet TAASRUP 7.5. (1876)60 Ikke solgt
63Pænt brev fra TAASTRUP 13.9.06 til Godsforvalter Ernst Petersen Bidstrup Godskontor i Roskilde.15 Ikke solgt
644 sk. på brev med indhold (Afskrift medfølger) fra Glostrup Sogneforstanderskab til Kammerraad og Raadmand Fritz til Roskilde 23.1.1869., med anmodning om at få hævet Kirkelysepengene. 40 66 
65Brevomslag fra KJØBENHAVNS AMTS SYGE- DAARE- og ARBEJDSANSTALT (I Roskilde) til Formanden for Hvidovre Sogneraad, Bakkegaard Kbh. V. Frankeret med 4 sk. 1870. 40 Ikke solgt
664 sk. 1870 ann. med NUM 211 sidestemplet KJØBENHAVN N.B. på omslag fra GLADSAXE OG HERLØV SOGNERAAD til Hvidovre Sogneraad. 100 Ikke solgt
67Et underfrankeret Adressekort på en værdipakke fra Hvidovre til Randers 24.5.1888. 25 Ikke solgt
68Et lokalt motivbrevkort: „Den nye skole i Hvidovre“, fra den 27.8.1910. 20 Ikke solgt
69Motivbrevkort: „Hvidovre Kirke“, fra Valby til Rødovre By den 15.8.1905. 15 Ikke solgt
70KTMA-brev med indhold fra MAGLEBY (Stevns) til København, Stemplet KJØGE 14.3.1864. 75 110 
71Et lidt nusset 8 øres brev med indhold, fra Hvidovre til Sandholm pr. Lillerød den ?/10 1876. 20 28 
724 øres brev ann. med det gode LAP IIb KØBENHAVN – VALBY, til Hvidovre Sogneraad 26.2.1893.40 40 
73Adressekort fra K 42 til Horsens 9.1.1981for en exprespakke på tre kilo 15 Ikke solgt
74Underfrankeret 2. Vægtklassebrev fra Kbh. N til Hvidovre 9.1.1984, sat i efterporto med 2,40.30 Ikke solgt
75Censureret norsk luftpostbrev fra ØYSANDAN til Valby den 19.9.1942. 20 Ikke solgt
76Undefrankeret brev fra England til Hvidovre 15.5.1935, sat i efterporto med 24 øre. 40 Ikke solgt
77AE nr. 20 Fabr. 29 sendt fra Hvidovre til ØK, som rederibrev til M/S Ancona den 4.5.1970. 35 Ikke solgt
78International postanvisning fra VAGUR til København S. den 20.5.1987.35 55 
79En færøsk postanvisning på 1000 kr. fra KLAKSVIG til TORSHAVN 1.3.1973. 35 44 
80Norsk brev fra SARPSBORG til Randers den 23.12.1937. Med Røde Kors mærke „Arveprins Harald“30 Ikke solgt
81Kvittering for abonnement på Berlingske Tidende i 2. Qvartal 1875. 20 Ikke solgt
82Postkvittering for en pakke fra brevsamlingsstedet i Karrebæksminde til Præstø den 27.10.1868. 35 35 
83Postbeviis for en pakke fra Nestved til Skielskjør 19.3.1870. 45 45 
84Brevforside til Jyderup St. med bureastemplet AARHUS /GRENAA 22.?.1937 Tur 640. 20 Ikke solgt
85Svensk Rek.-brev fra Gøteborg til København 20.12.1905. 30 Ikke solgt
86En Dansk Røde Kors forespørgsel fra Odense til dansker i Canada 20.8.1940. På bagsiden er svar modtaget den10. februar 1941. Flere Røde Kors stempler fra København og Geneve. 100 Ikke solgt
87Rek.-brev fra Østrig til København 30.10.1922. 30 Ikke solgt
88Adressekort for en returpakke fra København Ø. Til SAND på Færøerne 28.9.1981. 30 Ikke solgt
89Rek.-brev fra GILLELEJE til Hellerup, singefrankeret med Chr. X 50 øre grå. 35 Ikke solgt
90Italiensk formular for en telegram PA fra ODENSE M til ROM på 500 kr. 75 Ikke solgt
914 sk. 1870 på brev fra Ringkøbing til København Ø, ann. med NUM 56 og Ringkøbing 2.12.(1874) 80 Ikke solgt
924 sk. 1858 på lokalbrev fra FAABORG den 25.5.1860. Annulleret med NUM 15-1. 70 70 
93Stort brevklip med 4 sk. 1854, sendt fra AALBORG via København til Slesvig i 1856. 40 Ikke solgt
94Tysk PO brev med god singlefrankering . 20 Ikke solgt
95Württenberg: Brev fra Eslingen til Ravensburg 15.9.1860 singelfrankeret med 3 kr. 1859-60 (176). 125 Ikke solgt
96Brev fra Kina til København 19.8.1905 med god frankering. Annulleret Schanghai - Deutsche Post125 176 
97Underfrankeret postkort fra Bayern til København11.1.1895, sat i efterporto med 10 øre. 20 Ikke solgt
98KT omslag til Kbh. fra 2. linieinfanteri batalion (Flot segl på bagsiden) i ECKENFÖRDE I MAJ 1858.40 Ikke solgt
99Adressebrev fra PANDUM pr. NIBE, på en PO pakke til Hadsten 10.3.1915, mærket forsigtig. 175 Ikke solgt
100Pakkefølgebrev for en pakke fra Svendborg til Sorø 28.11.?? frimærkerne ann. med NUM 70. 120 165 
101Lokalt Rek.-brev fra Vordingborg 30.7.1940. 30 Ikke solgt
1027 øre gulgrøn portomærke i parstykke annulleret med STORE-HEDINGE Bro IIc 7.1.1931.- 90 Ikke solgt
103KK 67 Fabr. 110 med fuld rand og privat tiltryk til Charlottenlund 31.10.1962. 25 Ikke solgt
104EB 17fra København til Hornbæk pr. Hellebæk 11.7.1889. Ankomsstemplet HELLEBÆK LAP. IIa. 30 Ikke solgt
105Slesvig: Brev fra HOYER til København S. 10.2.1920 med korrekt frankering.100 100 
106Adressekort fra Nürnberg i Bayern på tre pakker til STEGE på Møn17.6.1913. Desværre med fold. 100 Ikke solgt
107Kongelig tjenesteomslag fra Aalborg bystyre til Directionen over det kongelige Militaire Vare Magasin Kiöbenhavn. Bagpå flot rødt laksegl. 100 Ikke solgt
108Brev med indhold fra Nürnberg til Wohlen i Schweitz 20.9.1842, med flot rammestempel. 85 Ikke solgt
109Ubrugt helsagskuvert fra ”De forenede Protokolfabrikker A-S” nr. 1 Fabr. Nr. 171. Foldet på midten. 110 Ikke solgt
110Helsagskuvert fra Invalideforsikringsretten nr. 5B Fabr. nr. 97x. Stemplet København 13. mar.1947 20 Ikke solgt
111Brugt helsagskuvert fra Statstelegrafvæsenet nr. 1Fabr. 12-21 Stemplet København 14.3.1922. 25 Ikke solgt
112Brugt helsagskuvert fra Statstelegrafvæsenet nr. 2 Fabr. nr. 14 Cx. Stemplet København 11.12.25. 20 Ikke solgt
113Helsagsbrevkort fra Københavns Kommunebiblioteker Nr. 22 Fabr. nr. 67x, stemplet 21.2.1950. 25 Ikke solgt
114De danske statsbaner: Ubrugt helsagsbrevkort nr. 87 Fabr. Nr. 413x. 20 30 
115Brevkort fra DSB nr. 20 Fabr. nr. 80x, sendt lokalt i VOJENS den 22.8.1951. 20 33 
116DSB brevkort nr. 20 Fabr. nr. 81x, sendt fra Gentofte 20.2.52 for afhentning af pakken i VANGEDE. 20 22 
117Et ubrugt brevkort fra DSB: Nr. 27 Fabr. nr. 202x. 20 22 
118Brevkort fra DSB: Ringström nr. 26 Bx Fabr. nr. 252x fra SANDVED ST.til RUDE 1.7.162 angående ankommen expres gods. Kortet er ikke registreret i „Danmarks helsager“!. 35 50 
119Helsagskuvert KV nr. 6. 4 sk. rød, fra sjælland til ESTRUP pr. Skodborghus (Foldingbro). 200 Ikke solgt
1203 øre Bypostbrevkort fra København, gået til Thuresensgade den 22. Oktober 1882. 150 Ikke solgt
121Returneret kuvert med flere forespørgsler (P 4007b 1-59 ½ A7) fra Odense 1 8.4.1965. 40 40 
122Kuvert fra en sergent ved „Den danske militære mision i Frankfurt“ til København Ø den 8.8.47. Frankeret som lokalbrev og med U.M. perfin. (Udenrigsministeriet). 40 Ikke solgt
123Tysk tjenesteomslag fra Günzburg til Augsburg. 50 Ikke solgt
124Slesvig: Tjenesteomslag med rødt segl på bagsiden,fra Slesvig til Gravenstein i 1849. 25 44 
125Adk. fra Herning til Klaksvig for en pakke med PO på 798.- kr. I Klaksvig har postkontoret forsynet adressekortet med det røde stempel „Kopi af den til kunden udleverede faktura, udbedes.“ Siden 1935 skulle en faktura medfølge pakkeadressekort fra Danmark til Færøerne. 40 40 
126Kuvert fra Sorø til Kongeskibet „Dannebrog“ 14.8.1905. 40 Ikke solgt
127Brev fra STRUER til København den 14. Dec. 1904 med to stemplede,utakkede julemærker. 200 275 
128Bayern: Expresbrev med PO fra Muenchen til Charlottenborg den 24. April 1920. Med Afa 184-8680 Ikke solgt
129Karte (H. Form. Nr. 1 (1-5-1921)) fra Rørbæk 28.1.1924. 30 Ikke solgt
130Brev med indhold: Postanvisning fra København til Lübeck den 22. april 1863. 200 Ikke solgt
131AFA nr. 8 annulleret med NUM 58 og blåt NUM 1 samt lille fragment af blåt dagstempel. Attest Vagn Jensen fra 27. 10. 1988. 300 Ikke solgt
132AFA nr. 13, 9. tryk på brev fra Viby (Sj) til Roskilde. VIBY linjestempel og Roskilde ANT III-2 som sidestempel. Attest Lasse Nielsen fra 5. juni 2002. 950 1100 
133Gammelt foldebrev fra 5.12.1849 med København ANT- stempel på bagsiden. Sendt til Nakskov med rødkridtpåtegning på forsiden. 50 66 
134Brev fra Roskilde til Argentina 5.1.32, frankeret med Chr X 60 år. 7 og 8 øres mærker, samt 10 øre bølgelinje. Korrekt frankeret. Flot brev til sjælden destination. 375 Ikke solgt
135Frimærkeløst brev fra Roskilde 21.3.71, sat i porto 6 sk. Stemplet med flot Roeskilde KOM 58 – 1. 70 110 
136Flot firblok af porto nr. 8 stemplet 8.3.22 i Roskilde. 150 150 
137Anbefalet kassebrev fra Roskilde til København 25.8.1943. Rift i øverste højre hjørne. 40 Ikke solgt
138Sjov sag. Postkort delvis frankeret med helsagsudklip, som er underkendt, og undladt stemplet. Strafporto dobbelt op. 80 øre. 50 100 
139Rek.brev fra Bælum (Samsø) til Hadsund 24.3.1951. Porto 55 øre var kun gældende i 11 måneder.50 Ikke solgt
140Portofrit brev (Kongelig Tjeneste med Attest) send fra Roskilde 12.4.1866 til Børglum (Hjørring). Med laksegl og ørring ankomststempel på bnagsidenHjørring ankomsstempel på bagsiden.70 Ikke solgt
141To pakkefølgebreve (foldebreve med tekst) fra Roskilde til Fredericia i 1869. Forskellige ”Fra Roskile etiketter på de to breve. 140 140 
1424 sk. Brevkort med superflot Roskilde KOM 58-1 den 8.8.1873. 50 50 
143Nydeligt lille brev 4sk. brev annulleret med flot HEDEHUSENE LAP VI a den 20.12.1874. 50 50 
144To interessante postkort til samme modtager. Begge utilstrækkelig frankeret og sat i strafporto med rødkridt. Interessant stempler 80 110 
145Brevkort fra Viborg til Sølvgades Kasserne den 30.1.1918 frankeret 5 øre SF-mærke. 140 130 
146Et Feltpostbrev fra sønderjysk soldat ved Feld-Artellerie-Batterie 875, til Haderslev 7.8.1917. 40 Ikke solgt
147Motivbrevkort fra Assens: „Parti fra Østergade“, sendt som søndagskort til København S. 18.7.36. 40 Ikke solgt
1484 Sk. 1854 på brevomslag fra Kieler Banhnhof til Flensborg annulleret med NUM 170.100 121 
149Gennemstukket 4 sk. 1863 på omslag fra Kiel til BJERRE pr. Horsens 7.7.?, ann. med NUM 121. 100 Ikke solgt
150Tofarvet 8 og 100 øre, samt 5 og 10 øre våbentype på internationalt adresserkort (Formular nr. 11.) for en pakke med postopkrævning, fra København III til St. Gallen i Schweitz den 7. August 1901. 300 385 
151Brevkort frankeret med H.C. Andersen 20 øre grå, fra København til Østrig 14.8.1936. 60 Ikke solgt
152Julekort medf fastlåst julemærke 1936, sendt lokalt i København 23.12.1936. 20 Ikke solgt
1534 sk. 1870 på brev med indhold fra Nestved til LINDHOLM pr. Roskilde 9.8.1871.Ann. med NUM 44.85 Ikke solgt
154Brev med 20 pf. Ludvig III fra Bayern til Kjøbenhavns Philatelistklub. 20 Ikke solgt
155Hannover: 1 gr. Helsagskuvert fra Harburg til Hannover 27.7.1868. 20 Ikke solgt
156Brev med indhold fra Kbh. til Saxkjøbing 3.11.1843. Modtager betaler 3 sk., beskadiget foroven 20 Ikke solgt
157Et helsagsbrevkort fra Ringsted til Aunede St. 24.12. 1964, uden Fabr. nr. – formentlig nr. 120. 100 100 
158KK 68 med 4½ m.m. overtryk, gået lokalt i Søborg 3.1. 1957, men returneret. 100 Ikke solgt
159Tillægsfrankeret helsagskuvert til TIM annulleret med AALESTRUP JB. P. E. 8.6. 1909. 30 Ikke solgt
160Tryksagskuvert fra København til Helsinge 2.5.1951 med portokontrolstempel. 30 Ikke solgt
161Adressebrev med postopkrævning fra Kbh. X til Næstved 16.4.15, singlefrankeret med Chr. X 35 øre100 Ikke solgt
162Et lidt nusset PO brev fra Kbh. til Haslev 14.4.1902, singelfrankeret med 20 øre blå våbentype. 75 Ikke solgt
163Tillægsfrankeret helsagkuvert fra Kbh. II til Hamburg 2.2.1903. 45 66 
164Brev fra Anholt Brugsforening til Odense 16.3.1951 med Rammestemplet „Fra Anholt“ (nr. 3) 100 Ikke solgt
165Brev til Glostrup den 28.8.1969 med RAM „Fra Norge“ (nr. 10). Sendt fra M/S Kong Olav V. 110 Ikke solgt
166Brevkort fra Skodsborg Badehotel til Kårehogen i Sverige med svensk RAM „FRAN DANMARK“. 50 Ikke solgt
167Svensk helsagsbrevkort til Aarhus 14.4.1903 med RAM 6 „Fra Sverige“. 50 Ikke solgt
168Svensk helsagsbrevkort til til München via Helsingborg 8.10.1888 med RAM 3 „Fra Sverrige“. 75 Ikke solgt
169Svensk helsagsbrevkort til København 28.5.1884 med LIN 15 „Fra Sverige“. 50 Ikke solgt
170Brevomslag med fuldrandet 4 RBS Thiele 1. tryk fra København til Engelholm pr. Præsø 6.11.1852.200 Ikke solgt
171Ufrankeret lokalbrev (svarkuvert?) med fold, fra København sat i efterorto med 20 øre den 25.3.31. 35 Ikke solgt
172Fortrykt søndagsbrevkuvert fra København til Haderslev 9. April 1932. 130 165 
173Søndagsbrev (Med fold) fra København til Nakskov 4.10.69., med meddelsessedel (F 7 (2-57 A8). 60 83 
174To helsagskuverter fra Invalideforsikringsretten: Fabr. 102x fra 3.4.41og Fabr. 135x fra 26.4.49. 25 25 
175En forkert afleveret postgirokuvert påskrevet Kassebrev og med P. 25 (5-88 A7) fra Søbnderbro Pkt.40 40 
176Skrivelse fra GD vedrørende postudvekslingen af pakker mellem Danmark og Norge i påsken 1959.25 25 
177Tjenestemeddelelse F. 20 (3-55 A5) fra SKÆRBÆK vedrørende et fejlsendt Rek.-brev til RØMØ. 25 44 
178En meddelelse fra Sønderborg postkontor til Fredericia – Struer bureauet tog 728 den 10.11.1945. 20 20 
179Cirkulære fra 24. Maj 1831 til Fredericia angående, at postkontoret i Mariager blev hovedpostkontor.40 48 
180Håndskrevet brev til Kammerråd og Rentemester (Poul) Copmann fra Admiralitete og Commissariats Collegium den 28. April 1772. Underskrevet af Statsminister Hans Henrik Rømeling m.fl. 100 121 
181Ufrankeret tysk Rek.-brev fra Hersfeld 6.3.1946 med rammestemplet „Gebühr bezalt“. 40 Ikke solgt
182Et censureret krigsfangepostkort fra 6. Januar 1942 til København S. 40 55 
183Dobbelt censureret brev fra Oslo til København den 18.8.1941.30 Ikke solgt
184Svensk adressekort fra Stockholm til VÅMHUS i Dalarna den 31. Marts 1911. 40 Ikke solgt
185En ubrugt norsk? Post-Anviisning beregnet for PA til Preüssen og/eller Det nordtyske postforbund.60 82 
186Censuret brev fra Schweitz til Store-Heddinge 18. Juli 1945. 50 Ikke solgt
187Brev fra RØDDING til Vester-Gasse (Ved Skærbæk) med bureaustemplet „WOYENS-RØDDING“.40 50 
1884 sk. 1858 plade III pos. 95 „Underlinie skæv“ fra Randers til Helsingør 12. oktober 1861.50 Ikke solgt
189En postanvisning fra Rander 1 på 4 kr. til Hjortshøj den 6.7.1956.50 50 
190Et lidt stort (A5) tjenestebrev fra GALTEN til Aarhus den 5.10.1910 med 5 øre tj. nr.9 i parstykke.20 Ikke solgt
191En firesiddig indberetning om inspektion af postekspeditionen i ØRNBÆK den 9. november 1956. 100 Ikke solgt
192Meddelelse fra 31.10.1944 angående indskrænkning i værdiangivelse for værdiforsendelser. 20 Ikke solgt
193Dags dato kvittering (B. Form. Nr. 47 15/9 1919.) på 3 kr. for 75 uadresserede tryksager til omdeling i VASSINGERØD postdistrikt. Fra Slangerup postkontor den 4.10.1924. 500 1650 
194Brev fra USA til Danmark 17.1.1995 med amerikansk modtagelsesbevis på bagsiden. 30 Ikke solgt
195Udtelefoneret telegram fra Kbh. 14.5.1941 til KIRKEBY MEJERI vedrørende smørbedømmelse. 20 Ikke solgt
196Helsagskuvert fra Direktoratet for Sygekassevæsenet Fabr. 80x (foldet) fra København 26.2.1937.25 25 
197Helsagskuvert fra Direktoratet for Sygekassevæsenet Fabr. 130x fra København 4.3.1946.20 33 
198Helsagskuvert fra Direktoratet for Sygekassevæsenet Fabr. 130x fra København 22.6.194?. 25 33 
199Helsagskuvert fra Direktoratet for Sygekassevæsenet Fabr. 133x. Ubrugt, hel som ny. 100 Ikke solgt
200En Vejledning for brevsamlere på 69 sider, fra juli 1923. Fra Kvivig på Færøerne med div. rettelser.100 137